Kontakt

Za sva pitanja o web stranici, događanjima i cjelokupnoj kampanji obratite se Koordinatorici za podršku studentima: doc.art. Jasni Žmak na jasnazmak@gmail.com.

Za sva pitanja o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju, obratite se nekom od članova Radne skupine za prikupljanje prijava.

napomena

Seksualno nasilje rodno je uvjetovano, stoga je većina imenica navedenih na web stranici u tom kontekstu navedena u ženskom rodu, no svi izrazi koji se ovdje koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.