Doživjela si seksualno uznemiravanje?

Ako si od strane profesora ADU doživjela seksualno uznemiravanje, zlostavljanje, ucjenjivanje ili diskriminaciju na temelju rodnog ili seksualnog identiteta, vjere, etničke pripadnosti ili slično, možeš:

napomena: Prijava putem online formulara u potpunosti je anonimna dok je prijava članovima Radne skupine podrazumijeva istupanje imenom i prezimenom – međutim, svi članovi Radne skupine obvezani su na zaštitu identiteta prijaviteljica i prijavitelja tako da će tvoj identitet znati samo članica Radne skupine kojoj odlučiš prijaviti slučaj.

Ako obavijestiš predstojnika, nastavnika ili koordinatoricu oni su dužni:

  • obaviti razgovor s prijavljenom osobom, uz prisustvo još jednog svjedoka (koordinatora ili nastavnika ili predstojnice) koji vodi zapisnik
  • zapisnik se nakon sastanka pohranjuje te šalje svim uključenim osobama i članovima Radne skupine

Ako podneseš prijavu, Radna skupina je dužna:

  • u roku od 5 dana informirati dekana o zaprimljenoj prijavi
  • zatražiti privolu prijaviteljice za prijavu slučaja Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova
  • proslijediti prijavu Povjerenstvu za provođenje postupka o utemeljenosti prijava
  • napomena: U slučaju lakših slučajeva uznemiravanja Radna skupina zajedno s dekanom u što žurnijem roku obavlja razgovor s prijavljenim, bez podnošenja službene prijave, kako bi se preveniralo ponavljanje takvih oblika ponašanja u budućnosti.

Dekan je potom dužan:

  • utvrditi i provesti mjere sa svrhom zaštite prijaviteljice do okončanja postupka
  • u slučaju sumnje na počinjenje kaznenog djela podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Ako nisi sigurna jesi li doživjela seksualno uznemiravanje, zlostavljanje, ucjenjivanje ili diskriminaciju od strane profesora ADU možeš:

  • se obratiti nekom od članova Radne skupine za prikupljanje prijava, predstojniku svog odsjeka ili drugoj profesorici od povjerenja kako bi se bolje upoznala s time što se sve podrazumijeva pod pojmom seksualnog nasilja te informirala o tome što je moguće poduzeti