Što je uznemiravanje, a što zlostavljanje?

Seksualno uznemiravanje

Jako ste zgodni danas.

Možete doći kod mene na privatne konzultacije.

Šta radite poslije sata, kolegice?

Seksualno uznemiravanje je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, koji se najlakše tolerira i za koji većina zakonodavstava nema mehanizam sankcioniranja. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama. Ključni element uznemiravanja često je moć, u smislu da uznemiravanje često provodi osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi npr. profesor ili asistent nad studenticom. Ali to ne mora biti uvijek slučaj tako da se uznemiravanje može dogoditi i između osoba na jednakoj razini moći. Postoje različiti oblici seksualnog uznemiravanja, a najčešći su sljedeći: neželjene seksualne primjedbe i verbalni prijedlozi, razni neželjeni pozivi, emocionalno proganjanje, neprikladna pažnja, seksualno podmićivanje.

Seksualno ucjenjivanje

Ajmo raspraviti Vašu ocjenu na kavi.

Jedan smješak i to je odmah ocjena više.

Seksualno ucjenjivanje je svako ponašanje zaposlenika u vidu sugestije, prijedloga ili traženja usluga seksualne prirode, radi narušavanja određenih prava ili ispunjavanja obaveza na Akademiji ili ponašanje kojim se osobi prijeti da će joj, u slučaju odbijanja pružanja traženih usluga, biti ugrožena prava, otežano ili onemogućeno ostvarivanje obaveza ili da će se iznijeti nešto što može škoditi njezinoj ili njegovoj časti ili ugledu. Seksualnim ucjenjivanjem može se ucijeniti ostvarivanje prava i obaveza odnosno narušavanje časti ili ugleda njemu ili njoj bliskog lica.

Seksualno zlostavljanje

Seksualno zlostavljanje tj. prisilne spolne radnje je vrlo široka kategorija koja uključuje oblike seksualnog nasilja koji su teži od seksualnog uznemiravanja, a još ne ulaze u kategoriju silovanja prema zakonskoj legislativi. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, a koja uključuju fizički dodir. Seksualno zlostavljanje najčešće se javlja u sljedećim oblicima: neželjeni tj. prisilni dodiri tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom te prisiljavanje na masturbaciju.

Diskriminacija

A ženskice će nam se sad odmah uvrijedit.

Šta si ti, muško ili žensko?

Diskriminacija uključuje verbalne i neverbalne činove kojima se iskazuju i propagiraju predrasude vezane uz spol, rodni identitet ili seksualnu orijentaciju.