Kome se obratiti za pomoć?

NA ADU

Studentsko savjetovalište

Maja Aqqad

Savjetovalište je otvoreno za sve studentice i studente kojima je potreban bilo koji oblik podrške. Savjetovalište je osmišljeno kao siguran, otvoren i ohrabrujući prostor prikladan za istraživanje vaših životnih tema i potreba. Osim studentima/icama koji se suočavaju s “velikim borbama” poput anksioznosti ili depresije, savjetovalište je otvoreno i onima među vama koji žele spoznati i iskusiti i novi osjećaj smisla ili svrhe, razviti neke nove vještine, istražiti životne promjene i slično.

Za dogovor termina javite se na telefon: 092 162 68 72 ili mejl: info@naterapijismajom.hr

Koordinatorica za podršku studentima

Jasna Žmak

Koordinatorica je uključena u sve procese vezane za teme inkluzije i rodne neravnopravnosti na našoj instituciji.

Kontakt telefon: 091 27 25 805 ili mejl: jzmak@adu.hr.

IZVAN ADU

Ženska soba

zenskasoba.hr

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne psihološke i pravne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje i promocije i zaštite seksualnih prava.

B.a.B.e.

www.babe.hr

B.a.B.e. su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života kroz psihološko savjetovanje i psihoterapije te pravno savjetovanje i zastupanje.

Autonomna ženska kuća

www.azkz.hr

Autonomna ženska kuća nevladina je organizacija čiji se rad temelji na feminističkim principima ženske podrške, solidarnosti i međusobne suradnje. Savjetovalište za žene Autonomne ženske kuće Zagreb je povjerljivo mjesto za žene koje trebaju podršku, informacije, savjetovanje i upute vezano uz nasilje koje su preživjele.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

www.poliklinika-djeca.hr

Osnovna svrha Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je pružanje psihološke, socijalne i psihijatrijske podrške djeci i mladima s različitim traumatskim iskustvima, kako bi se bolje i uspješnije nosili s posljedicama ovih iskustava. Ovo prvenstveno uključuje seksualno, fizički i emocionalno zlostavljanu te zanemarenu djecu ali i djecu rizičnu za traumatizaciju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

www.prs.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

mrezapodrskeisuradnje.com

Web stranica na kojoj se nalazi popis mjesta na kojima se mogu saznati razne praktične informacije o sudskim procesima, pravima koje imaju svjedoci i žrtve, istražnim postupcima i slično.