Pravilnik

Na Akademiji je osnovana radna skupina (u sastavu: Nikolina Pristaš, doc.art., dr.sc. Una Bauer, doc. i dr.sc. Jasna Žmak, doc.art.) koja radi na izradi Pravilnika o prevenciji i zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja, ucjenjivanja i seksualne diskriminacije. Prva verzija Pravilnika je dovršena te upućena pravnoj službi Akademije na daljnju proceduru.